Week van Gebed 2020 in Lelystad

geplaatst in: Algemeen | 0

Van 19 tot en met 26 januari vindt de Week van Gebed plaats. Ook dit jaar geven we hier samen met heel veel andere kerken in Lelystad vorm aan door elke avond een gebedsbijeenkomst te houden, steeds in een ander kerkgebouw.

Thema

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27:18 tot hoofdstuk 28:10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl.

Rooster van de gebedsbijeenkomsten in Lelystad:

Zondag 19 januari 10:00 uur – Oecumenische gebedsviering RK
Parochie en Protestantse Gemeente Lelystad
Ontmoetingskerk, Schor 4 Lelystad

Maandag 20 januari 19:30 uur – Evangelische Kerk de Pijler
De Pijler, Ketelmeerstraat 90, Lelystad

Dinsdag 21 januari 20:00 uur – Christelijk Gereformeerde en
Nederlands Gereformeerde Kerk
Het Anker, Karveel 33 01, Lelystad

Woensdag 22 januari 19:30 uur – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
De Lichtbron, Pauwenburg 170, Lelystad

Donderdag 23 januari 20:00 uur – Beet Sar Sjalom
Ontmoetingskerk, Schor 4 Lelystad

Vrijdag 24 januari 19:30 uur – Hervormde Gemeente Lelystad
Het Lichtschip, Gondel 19-01, Lelystad

Zaterdag 25 januari 19:30 uur – Gereformeerde Gemeente Lelystad
Bethelkerk, Zuiderwagenplein 12, Lelystad

Zondag 26 januari 19:30 uur – Baptistengemeente Lelystad
De Hoeksteen, Schouw 24 96, Lelystad