Week van gebed 2019: Recht voor ogen

geplaatst in: Algemeen | 0

Van 20 tot en met 27 januari is de Week van Gebed. Dit jaar is het thema: Recht voor ogen. In Lelystad geeft een groot aantal kerken gezamenlijk invulling aan de Week van Gebed, met elke avond een interkerkelijke bijeenkomst die wordt vormgegeven door een van de kerken, steeds op een andere locatie. Ook als Baptistengemeente doen we hier jaarlijks aan mee. U bent van harte uitgenodigd om één of meer avonden mee te komen bidden!

Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed dit jaar het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Indonesië

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

Programma Lelystad

In Lelystad is er van zondag tot en met zaterdag elke avond van 19.30 tot 20.30 uur een bijeenkomst in één van de deelnemende kerken. Dit zijn de gastheren en locaties:

  • Zondag 20 januari – Gastheer: Baptistengemeente. Locatie: De Hoeksteen, Schouw 24-96
  • Maandag 21 januari – Gastheer: Gereformeerd Vrijgemaakt. Locatie: De Lichtbron, Pauwenburg 170
  • Dinsdag 22 januari – Gastheer: Protestantse gemeente. Locatie: Ontmoetingskerk, Schor 4
  • Woensdag 23 januari – Gastheer: Beet Sar Sjalom. Locatie: Ontmoetingskerk, Schor 4
  • Donderdag 24 januari – Gastheer: Evangelische kerk De Pijler. Locatie: De Pijler, Ketelmeerstraat 90
  • Vrijdag 25 januari – Gastheer: Nederlands & Christelijk Gereformeerde gemeente. Locatie: Het Anker, Karveel 33-01
  • Zaterdag 26 januari – Gastheer: Gereformeerde gemeente. Locatie: Bethelkerk, Zuiderwagenplein 12
  • Zondag 27 januari – Gastheer: Reveil gemeente. Locatie: Reveil gemeente centrum, Punter 44-02.

Organisatie

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. In Lelystad wordt de Week van Gebed vormgegeven door de kerken aangesloten bij PLEK. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je ook op www.weekvangebed.nl.