Vervolg bijbelstudie in Oude Testament

geplaatst in: Algemeen | 0

Op 17 januari begint het tweede blok van de Bijbelstudie en gaan we door met onze ontdekkingsreis door het Oude Testament. Ook in dit blok is er eenmaal per twee weken een bijeenkomst op dinsdagavond. Het blok bestaat uit vijf avonden: 17 en 31 januari, 14 en 28 februari en 14 maart. De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.30 uur. Na een korte voorjaarsonderbreking volgt het derde en laatste blok van dit seizoen.

Wat gaan we doen?

In het eerste blok hebben we een overzicht van het Oude Testament bekeken, waarna we dieper zijn ingegaan op een aantal belangrijke onderwerpen uit het boek Genesis. In het tweede blok verkennen we de boeken Exodus t/m Deuteronomium. Exodus begint met de bevrijding van Israël uit Egypte. We bekijken de hoofdlijn van de geschiedenis en gaan dieper in op het verbond van God met Israël. Daarbij komen de inhoud van het verbond, de zegen en vloek die daaraan zijn verbonden, de wet die Israël bij de verbondssluiting kreeg en de doorkijk die in het Oude Testament al wordt gegeven naar een nieuw verbond aan de orde. Deze onderwerpen zijn essentieel om de verdere geschiedenis van Israël te begrijpen.

We verwachten dat het weer inspirerende avonden worden en hopen dat er opnieuw een flinke groep mensen meedoet! Ook als je het eerste blok niet hebt deelgenomen ben je van harte welkom.

Albert Remmelzwaal en Fokke Kooistra