Startzondag op 1 september

geplaatst in: Algemeen | 0

De zomervakantie is weer voorbij, het nieuwe seizoen gaat beginnen. Dat markeren we met de Startzondag die dit jaar op zondag 1 september wordt gehouden. We willen aan het begin van het nieuwe seizoen bewust de gemeente en alles wat er qua activiteiten en ontmoetingen gebeurt in Gods handen leggen en ons afhankelijk stellen van Hem. We willen op Hem, de Hoeksteen, bouwen, want als God niet met ons meegaat willen we van hier niet optrekken.

De Startzondag heeft de vorm van een dienst en begint, zoals gebruikelijk, om 10.00 uur. Iedereen is welkom. Ook de zondagsschool gaat dan weer van start.