Privacyverklaring

De Baptistengemeente Lelystad respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Baptistengemeente Lelystad committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacyverklaring wil de Baptistengemeente Lelystad duidelijkheid scheppen in hetgeen de Baptistengemeente met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

Persoonsgegevens
• Bezoekergegevens

Persoonsgegevens
U kunt de website van de Baptistengemeente Lelystad bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier.

Op deze wijze ontvangt de Baptistengemeente Lelystad uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de Baptistengemeente Lelystad op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Baptistengemeente Lelystad.

De Baptistengemeente Lelystad zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Baptistengemeente Lelystad hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van deze website. Voor een meer gedetailleerd overzicht van het beleid van de Baptistengemeente Lelystad met betrekking tot de nieuwe privacy wetgeving volg dan deze link.