Elke zondag houden we van 10.00 tot ongeveer 11.00 uur een samenkomst in ons kerkgebouw ‘De Hoeksteen’. In deze dienst is iedereen van harte welkom.

Vaste ingrediënten zijn:

 • de voorzang (vanaf ongeveer 9.50 uur)
 • mededelingen
 • samenzang
 • het kinderlied van de maand
 • twee momenten van gebed
 • lezen van één of twee bijbelgedeelten
 • uitleg van de bijbelgedeelten tijdens een preek
 • een collecte voor het werk van de gemeente
 • de zegenbede

Toelichting

 • Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u kunt gaan zitten waar u wilt.
 • Kinderen vanaf vier jaar zijn eerst in de dienst en gaan na een minuut of vijftien naar de zondagsschool. De crèche begint meteen om 10.00 uur.
 • We zingen tijdens de dienst uit de baptistenbundel ‘Liederen voor de Gemeentezang’ en uit ‘Opwekking’. Alle liederen worden geprojecteerd op een scherm, maar er liggen bij de ingang van de kerk ook boekjes die u de zaal mee in kunt nemen.
 • Tijdens de dienst wordt over het algemeen gelezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling.
 • Tijdens elke dienst wordt gecollecteerd voor het werk van de gemeente. Daarnaast wordt er op de eerste zondag van de maand een tweede collecte gehouden voor een specifiek doel. Het is niet verplicht iets in de collectezak te doen.
 • Elke eerste zondag van de maand vieren we tijdens de dienst het Heilig Avondmaal. Iedereen die belijdt dat Jezus ook voor zijn of haar zonden is gestorven en dat Hij vervolgens uit de dood is opgestaan, mag deelnemen aan het Avondmaal. Gasten die in onze gemeente aan het Avondmaal willen deelnemen, worden tijdens de dienst gevraagd even op te staan en zich voor te stellen. Zo weten we met wie we aan tafel gaan.