Terug naar Overzicht

Februari

Jezus is ... 

Opwekking voor kids 46        

Jezus is het licht der wereld
Jezus is het levend woord
Jezus is de goede herder
Jezus is het Lam van God

Jezus is het levend water
Jezus is het levend brood
Jezus is de ware wijnstok
Jezus is de Zoon van God

Hij kent ons als geen ander
Hij weet wie we zijn
Hij weet hoe wij ons voelen
Hij was een mens als wij
Hij deelt in onze vreugde
en Hij kent ons verdriet
nee, er is niemand zoals Hij

Jezus is de Messias
Jezus is de bruidegom
Jezus is de hogepriester
Jezus is het Lam van God

Jezus is de Zoon des mensen
Jezus is de weg tot God
Jezus is de overwinnaar
Jezus is de Zoon van God

Hij is aan ’t kruis gestorven
Hij droeg daar onze schuld
Hij gaf zijn eigen leven
Hij heeft de wet vervuld
gestorven en begraven
maar ook weer opgestaan
ja, Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus is het licht der wereld
Jezus is het levend woord
Jezus is de goede herder
Jezus is het Lam van God

Jezus is het levend water
Jezus is het levend brood
Jezus is de ware wijnstok
Jezus is de Zoon van God

Jezus is de Messias
Jezus is de bruidegom
Jezus is de hogepriester
Jezus is het Lam van God

Jezus is de Zoon des mensen
Jezus is de weg tot God
Jezus is de overwinnaar
Jezus is de Zoon van God

Jezus is de Zoon van God
Jezus is de Zoon van God