Crèche

Voor baby’s en peuters is er tijdens de zondagochtenddienst opvang. Er zijn altijd minimaal twee begeleiders aanwezig in de groep. De crèche is niet alleen een oppasdienst, er wordt een verhaaltje verteld, liedjes gezongen en voor de peuters is er een knutselwerkje. Uiteraard is ook voldoende tijd om lekker te spelen.

 

 

Zondagschool

Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn hier welkom. Op dit moment zijn er drie groepen:

  • De Samaritaantjes: groep 1, 2 en 3
  • De Israëlieten: groep 4, 5 en 6
  • De Rubenieten: groep 7 en 8
  • Als een kind op speciaal onderwijs zit, bepalen we in overleg met de ouders in welke groep dit kind komt. Hierbij letten we niet alleen op niveau, maar ook op leeftijd.

In de groep is er aandacht en tijd om te luisteren naar de verhalen van de kinderen. Daarnaast vertellen we ze uit de bijbel, en afhankelijk van het niveau werken we dit uit in een actueel thema of een leuke knutselactiviteit.