Wij zijn niet de enige kerk in Lelystad.

Op veel plekken komen mensen bij elkaar om het christelijk geloof met elkaar te delen en uit te dragen.
Ieder op zijn wijze en volgens de zelf gekozen vorm en traditie. Voor een overzicht van de activiteiten van andere kerken in Lelystad, kijk dan hier op de gezamenlijke website.
Je kunt de adresgegevens van andere kerken ook vinden in de gemeentegids van Lelystad hier digitaal in te zien.

Ook al komen we niet allemaal op dezelfde locatie bijeen op zondag, er zijn regelmatig activiteiten en contacten waarin Baptistengemeente Lelystad optrekt met de andere lokale kerken.

Platform van Lelystadse Kerken (PLEK)

De Baptistengemeente maakt deel uit van het Platform van Lelystadse Kerken (kortweg PLEK) een formeel overlegorgaan voor Lelystadse kerken.

In Lelystad bestond al langer een Pastores Convent (PCL) waar de voorgangers van de Christelijke kerken elkaar op informele wijze ontmoeten. Van hieruit werden gezamenlijke activiteiten van kerken voorbereid, zoals een gezamenlijke brochure en de ruim honderd vieringen per jaar in de verschillende zorgcentra in Lelystad die vanuit de kerken verzorgd worden.

Om deze gezamenlijke activiteiten duidelijker te borgen groeide de behoefte aan een formeler overlegorgaan voor de Lelystadse kerken. Dat is op 24 Mei 2013 gerealiseerd met de oprichting van het Platform van Lelystadse kerken. De bedoeling van het PLEK is het coördineren voor de deelnemende kerkgenootschappen van gezamenlijke activiteiten, het coördineren van contacten met de burgerlijke overheid en mogelijke ander partners.

IDO

Een andere samenwerkingsvorm betreft het IDO, het Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Vanuit het IDO worden plaatselijke diaconale projecten aangestuurd, zoals de voedselbank, inloophuizen, een 2e hands kledingwinkel en het ISL voor hulp bij schuldsanering.

Kinderen van de zondagsschool op bezoek

 

 

Meeting Point

Ook is de Baptistengemeente Lelystad betrokken bij het project Meeting Point van Youth for Christ, waarmee jongeren in risicowijken worden bereikt.