De Baptistengemeente Lelystad heeft leden en vrienden. Leden zijn mensen die in onze of een andere gemeente gedoopt zijn op belijdenis van hun geloof. Vrienden zijn mensen die (nog) niet op die manier gedoopt zijn, maar zich wel aan onze gemeente verbonden hebben. Zo bestaat onze gemeente uit bijna 150 leden en ruim 20 vrienden. Ook zijn er meer dan 40 kinderen en komen er regelmatig gasten naar de diensten.

Naast de wekelijkse samenkomst op zondagmorgen, organiseren we doordeweeks allerlei activiteiten voor diverse doelgroepen. Daarbij staat centraal dat we de boodschap van Gods genade door zijn zoon Jezus Christus willen delen met de mensen om ons heen.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Mattheus 28:19)

Dopen op belijdenis
Baptist betekent Doper. In bijna alle christelijke kerken wordt gedoopt. Wat is er dan zo bijzonder aan het dopen van de baptisten? Alles begint bij het persoonlijk kiezen voor God. We noemen dat bekering omdat je jezelf moet omkeren: van ‘richting IK’ naar ‘richting GOD’. Om met God omgang te kunnen hebben, moeten we gereinigd worden van onze zonden, van de verkeerde dingen die we doen. Dat kan alleen doordat Jezus met Zijn dood voor die zonden betaald heeft; Hij heeft met zijn leven betaald voor wat wij schuldig waren. De doop door onderdompeling is het beeld van de reiniging van onze zonden: door helemaal kopje onder te gaan, word je symbolisch helemaal schoongewassen. Het is ook een beeld van Jezus’ dood en opstanding: begraven worden en opstaan met Jezus in een nieuw leven.


Kinderen opdragen

Bij de baptisten worden dus geen kinderen gedoopt, maar alleen personen die zelf voor een leven met Jezus hebben gekozen. Kinderen worden, meestal als baby, in een zondagse dienst wel opgedragen aan de Heer. Dat wil zeggen dat we het kind voorstellen aan God en Hem vragen om een hemelse Vader voor dat kind te zijn. Het kindje en de ouders worden dan ook gezegend en er wordt voor hen gebeden. De gemeente neemt tegelijk ook de verantwoordelijkheid op zich om de ouders te ondersteunen in de (geloofs-)opvoeding.