De Baptistengemeente Lelystad is een kerk, ook wel gemeente genoemd. Een plek waar mensen samenkomen die het beleven en uitdragen van hun geloof gemeenschappelijk hebben. Dit geloof is gebaseerd op de bijbel, voor ons is dat het Woord van God. De bijbel geeft ons richtlijnen voor ons leven hier op aarde, maar laat ons ook zien wat het toekomstperspectief is: een eeuwig leven met God.

Wij komen samen om:

  • ons geloof te delen;
  • onze God te eren en te danken;
  • onderwijs te krijgen of te geven;
  • elkaar te ontmoeten;
  • praktisch naar elkaar om te zien.

We willen een welkome kerk zijn voor mensen die op zoek zijn naar een plek waar ze God (beter) mogen leren kennen.
De diensten op zondagmorgen zijn dan ook voor iedereen te bezoeken, en ook veel van de andere activiteiten zijn vrij toegankelijk.
Wilt u meer weten, kom eens kijken of neem contact op via deze link.