Begin 2000 formuleerde de gemeente haar missie en doelstellingen. Hieronder een schematisch overzicht van de gemeentekenmerken, doelmatige structuren en waarden, die ons daarbij voor ogen kwamen. Tijdens een gemeente vergadering van 15 november 2017 werden deze richtingwijzers opnieuw onder de aandacht gebracht. Goed om nog eens door te lezen, op je in te laten werken en met elkaar over te spreken.

 

 1. God grootmaken: ons verlangen is dat God groot gemaakt wordt in alles wat wij doen en dat wij in eenheid met heel het lichaam van Christus meewerken aan de uitbreiding en komst van Gods koninkrijk.
 2. Getuigenis: ons doel is om mensen tot God de Vader te brengen door het geloof in Jezus Christus als Verlosser.
  • Waarde 1: Wij geloven dat God hart heeft voor ieder mens en werkt in de harten van mensen als wij hen liefde laten merken, duidelijk het evangelie vertellen en voor hen bidden.
 3. Groei tot volwassenheid: de gemeente stelt zich ten doel om haar leden op te bouwen in dit geloof en hen te leiden tot navolging van de Heer Jezus Christus.
  • Waarde 2: Wij geloven in de kracht van het Woord en het gebed, waardoor de Geest van God ons verandert naar het beeld van Christus.
  • Waarde 3: Wij geloven dat wij samengroeien tot volwassen volgelingen van Jezus Christus in deze tijd, wanneer wij elkaar echt ontmoeten en eerlijk en kwetsbaar naar elkaar durven te zijn (m.n. in de huiskringen).
 4. Gemeenschap: ons doel is om de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar te beleven en deze te bevorderen met en door de Heilige Geest.
  • Waarde 4: Wij geloven in de gemeente als een familie, waarbinnen wij één zijn in verscheidenheid en waarbinnen wij zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.
  • Waarde 5: Wij geloven dat zorgvuldigheid en liefdevolle relaties elk aspect van ons leven als gemeente moeten doordringen.
 5. Gaven inzetten: ons doel is om dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, in het bijzonder aan de geloofsgenoten.
  • Waarde 6: Wij geloven in het functioneren van de gemeente als lichaam, waarin ieder lid zijn of haar gaven inzet.