Goede Vrijdag en Pasen

geplaatst in: Algemeen | 0

Deze maand mogen we weer stilstaan bij het lijden en sterven én de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. Voorafgaand is er een interkerkelijk programma rondom de stille week.

Stille Week: Avondgebed

Al vele jaren wordt er in Lelystad in de stille week een avondgebed gehouden. We komen dan bij elkaar om een half uur te zingen, stil te zijn en naar Gods woord te luisteren in de aanloop naar Pasen. Daarbij gaan de voorgangers van vier verschillende kerken voor: PKN (Ontmoetingskerk), Nederlands en Christelijk Gereformeerde Kerk (Het Anker), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Lichtbron) en de Baptistengemeente (De Hoeksteen). Het avondgebed wordt ondersteund door een schildersgroep die schilderijen maakt rondom een thema, dit jaar is dat ‘Aan de duisternis ontworsteld.’ De bijeenkomsten zijn op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag, steeds van 19.30 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Van harte welkom.

Goede Vrijdag: persoonlijke bezinning en Avondmaal

Op Goede Vrijdag, 19 april, is ‘s middags van 13.00 tot 18.00 uur de Hoeksteen open voor persoonlijke bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus. Er is geen programma. Iedereen kan in de loop van de
middag vrij in en uit lopen en in stilte tijd doorbrengen in de kerkzaal.

‘s Avonds om 19.30 uur is er een dienst onder leiding van Fritz Kaiser, waarin we het Heilig Avondmaal zullen vieren. Het is de bedoeling dat het zowel ‘s middags als voorafgaand aan de dienst zoveel mogelijk stil is in het gebouw.

Eerste Paasdag: feestelijke dienst en brunch

Op zondag 21 april zullen we met elkaar Pasen vieren, met een feestelijke dienst om 10.00 uur. Het thema is: ‘Hoe een leeg graf je leven verandert’. Fritz Kaiser gaat in deze dienst voor. Naderhand is er een paasbrunch.