Fundamentenkring gaat weer van start

geplaatst in: Algemeen | 0

Op maandag 24 februari gaat de Fundamentenkring weer van start. De Fundamentenkring bestaat uit zes bijeenkomsten waarin we de fundamenten van het christelijke geloof bespreken. De onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

  1. De Bijbel
  2. God, Jezus en de Heilige Geest
  3. De christelijke boodschap
  4. Leven als christen
  5. De Gemeente
  6. De Doop

De Fundamentenkring is bestemd voor mensen die overwegen om zich te laten dopen of zich bij onze gemeente willen aansluiten, maar ook voor mensen van buiten de gemeente die meer willen weten over het christelijk geloof.

De bijeenkomsten zijn deze keer op de maandagmorgen vanaf 10.30 uur, van 24 februari tot en met 6 april. Ze vinden plaats in ons kerkgebouw de Hoeksteen, Schouw 24-96 in Lelystad.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met onze voorganger, ds. Fritz Kaiser, via 0320 – 23 68 68 of fritz.kaiser@xs4all.nl.