Bijzondere najaarsdiensten

geplaatst in: Algemeen | 0

Dit najaar hebben we in de gemeente een bijzondere reeks diensten, ontstaan door de combinatie van twee ideeën. Het eerste idee was om met de regelmatige sprekers uit de eigen gemeente af en toe gezamenlijk een prekenreeks voor te bereiden. Dit zorgt voor meer samenhang tussen de diensten, maar biedt ook de mogelijkheid om een thema wat verder uit te diepen. Het tweede idee was om af en toe een avonddienst te organiseren, met samenzang, stiltemomenten, gebed en korte bijbelgedeelten. Een rustige dienst dus, zonder preek.

En dit najaar gaat het voor de eerste keer gebeuren. Op 30 september leidt Fokke Kooistra de eerste dienst over het herderschap van God. Op 7 oktober neemt Albert Remmelzwaal het stokje over, gevolgd door Fritz Kaiser op 14 oktober en Henk Bakker op 21 oktober. Het lijkt misschien een simpel thema, maar bij onze voorbereiding bleek dat er heel wat meer over te zeggen valt dan je op het eerste gezicht zou denken!

Avondgebed

Het nadenken over de Heer als onze herder is een prachtige voorbereiding op de avonddienst van zondag 4 november. We hebben daarvoor de naam ‘avondgebed’ gekozen. Het is een moment van rust, waarin we niet te veel willen praten maar ons zingend en biddend op God willen richten. Tijdens het avondgebed is er ook gelegenheid tot voorbede. Op ieder moment kun je uit de dienst naar achteren gaan, waar mensen zijn die je kunt vragen om met je te bidden. Het is een bijeenkomst waarin ieder zich helemaal vrij mag voelen. Niemand hoeft hardop te bidden, er komt geen oproep voor voorbede. Er is vooral rust en ruimte, met veel samen zingen.

Tweede reeks

Het is de bedoeling in het voorjaar op dezelfde manier een tweede reeks diensten voor te bereiden, opnieuw gevolgd door een avondgebed. Beide reeksen willen we evalueren: als sprekers, in de raad en in gesprek met de rest van de gemeente. Dan zullen we met elkaar kijken of, en zo ja hoe, we hier verder mee doorgaan.

Wij kijken uit naar de reeks!

Albert, Henk, Fokke, Fritz