Lichtenlijn Online – kopij inleveren

| 0

Kopij voor de nieuwe Lichtenlijn Online kunt u uiterlijk vandaag inleveren via lichtenlijn@baptistenlelystad.nl. Omdat een nieuwsbrief in de mailbox anders leest dan een papieren blad, proberen we de berichten kort en krachtig te houden. Daarom vragen we u uw tekst te beperken tot zo’n 200 woorden. Een bijpassende foto of illustratie is daarbij van harte welkom.