Kerstavonddienst online o.l.v. Fritz Kaiser

| 0

We kunnen vanwege de ‘avondlockdown’, niet bij elkaar komen. In plaats daarvan is deze dienst online, waarin ook verschillende gemeenteleden zullen meewerken. De link zal vandaag aan het eind van de middag via de gebedspunten worden verspreid.