Dienst online o.l.v. Albert Remmelzwaal

| 0

Prekenserie over trouw.

Elke week belichten we dit thema vanuit een ander Bijbelboek. We moedigen u aan om u op de preken voor te bereiden.

Preek 1: Mozes
Albert spreekt over Exodus 3:1-15. In dit deel spreekt God tot Mozes en roept hem voor een bijzondere taak. In Exodus is te lezen hoe zwaar deze taak Mozes viel, maar als hij kort voor zijn dood terugkijkt, zingt hij een lied met daarin de volgende zinnen (Deuteronomium 32:3-4):

“Want de naam van de Heer roep ik uit:
de Heer is onze God: laat iedereen Hem prijzen!
Hij is een rots, Hij staat voor recht;
alles wat Hij doet is volmaakt.
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver,
in Hem is geen spoor van kwaad.”

U kunt in voorbereiding op de preek het stuk in de bijbel alvast lezen en op Youtube een stukje film over de roeping van Mozes bekijken.
De dienst is rechtstreeks te volgen via de link die u in de gebedsmail en bij de gebedspunten op de website vindt.