Dienst online

| 0

De zondagse dienst van vandaag staat online. Fritz Kaiser gaat voor en spreekt over Johannes 20 vers 34 tot en met 31,waar we lezen over Jezus’ verschijning aan Thomas. We zingen ook mooie liederen en er is een muzikale bijdrage van Leo Byrne en Natascha Mpunga uit Wenen; zij zingen het Bonhoeffer-lied ‘Von guten Mächten wunderbar geborgen’.

Welkom om de dienst mee te beleven!

Dit is de link: https://youtu.be/MqE5e3uJo00. Gezegende dienst gewenst!

 

 

 

 

Kerkdienst Baptistengemeente Lelystad

Welkom
Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God
Stil Gebed
Votum en groet
Opwekking 199 Eer aan het Lam
Opwekking 294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam
Gebed
Opwekking 451 (Psalm 121) Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan
Schriftlezing Johannes 20 vers 24 tot en met 31
Preek
Leo Byrne en Natascha Mpunga uit Wien (Oostenrijk) zingen voot ons Von guten Mächten wunderbar geborgen (Bonhoeffer lied)
Lied Heer U bent mijn leven de grond van mijn bestaan
Dankgebed
Opwekking 726 Anker in de tijd
Zegen
Refrein Opwekking 726
Afsluitende woorden