Dienst online in teken van zending

| 0

Vandaag is het Pinksteren. De komst van de Heilige Geest markeert het begin van de christelijke gemeente en sindsdien is het Evangelie over de hele wereld verspreid. Daarom is er in de pinksterdienst aandacht voor de zendelingen met wie we ons verbonden weten. Met bijdragen uit Suriname, Sierra Leone, Niger, Cambodja en onze eigen gemeente. Dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=fg–1fHXa7A Een gezegend pinksterfeest!

Kerkdienst Pinksteren Lelystad 2020 Zendingsdienst

In deze wat langere diensten horen we verhalen van de zending uit Suriname, Sierra Leone, Niger, Cambodja en uit de eigen gemeente.

 

Intro vanaf zee
Opwekking 487 O Heer giet een stroom van levend water
Stil Gebed
Votum en groet
Opwekking 330 Gods bazuinen kinken luid
Gebed
Opwekking 289 U hebt de overwinning behaald
Bijdrage Hans en Aisha Oosterloo
Opwekking 382 O Heer de nacht komt over ons
Bijdrage fam. Van Iperen
Opwekking 94 Heel mijn leven wil ik wijden
Bijdrage fam Gaïtou
Elly en Rikkert Vertel het aan de mensen
Schriftlezing Handelingen 1,8 en 2,1-12
Preek
Bijdrage Joyce Bijlhout Suriname
Opwekking 276 Laat heel de wereld het zien
Bijdrage Jeannette
Dankgebed
Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht
Zegen
Opwekking 486 Ga dan in Zijn naam verkondig
Afsluiting