Dienst online

| 0

De dienst van vanmorgen zal Fritz Kaiser met ons nadenken over de almacht van God naar aanleiding van Psalm 93. https://www.youtube.com/watch?v=MScfqglIlDU

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst Baptistengemeente Lelystad

Liturgie
Welkom
Aansteken kaars
Liederen voor de gemeentezang 335 Heilig, Heilig, Heilig
Stil Gebed
Votum en groet
Opwekking 638 Prijs Adonai
Gebed
Opwekking 342 Bishtar / Meer liefde, meer kracht
Schriftlezing Psalm 93
Opwekking 459 Levend water verfrissend vrij
Preek
Opwekking 697 Al wat ik ben
Opwekking 137 King of kings and Lord of Lords
Opwekking 375 De Heer regeert
Zegen