Dienst online

| 0

Omschrijving: Het is een week na Pasen. Daar staan we vandaag bij stil in de online dienst, waarin Fritz spreekt over de Emmaüsgangers (Lukas 24). U bent van harte welkom om mee te zingen, te bidden en te luisteren. Dit is de link: https://youtu.be/K5hjX2pZYkc. Een gezegende dienst gewenst.

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst Baptistengemeente Lelystad zondag na Pasen (Beloken Pasen)

Verwelkoming
Intro muziek en aansteken kaars
Opwekking 5 Halleluja
Opwekking 6 Hij is Heer, He is Lord
Stil Gebed
Votum en groet
Opwekking 214 Ik wandel in het licht met Jezus
Gebed
Opwekking 466 Wandel in het licht
Schriftlezing Lukas 24 vers 13 tot en met 35
Preek
Christian Verwoerd Emmaus
Opwekking 698 Nooit meer alleen
Dankgebed
Opwekking 598 Ik leg mijn leven in Uw sterke hand
Zegen
Kinderopwekking 185 De HERE zegent jou
door de kinderen en samen
Afsluiting

Het lied van Christian Verwoerd Emmaus is met toestemming van Christian Verwoerd in deze dienst ingevoegd.